هئيت اجرائيه جنبش فدرال- دموکرات آذربایجان

 

21 فوریه روز جهانی زبان مادری را گرامی داریم

 

آنا، دیلین آناسی دیر، آنادیلی دیللرین آناسی دیر (براهنی)

 

زبان به عنوان عنصر اصلی تفکر در بیان هویت فردی و جمعی انسان نقش تعیین کننده ای دارد. زبان برخلاف تفکر رایج و تبلیغ ایدئولوژی حاکم فقط "وسیله بیان" نیست بلکه پدیده ای درونی و جوهره اصلی حیات فردی و جمعی است. زبان عنصر جدائی ناپذیر تفکر انسان است.

انکار و نادیده گرفتن زبان مادری یک ملت به معنی امحاء تفکر، هویت و موجودیت آن ملت است. از بین بردن یک زبان به معنی نابودی تمامی مظاهر علمی- هنری، ادبیات و موسیقی، آداب وسننی است که بخشی از میراث فرهنگ بشری را تشکیل می دهد.

از آنجائیکه در ایران، زبان فارسی، عليرغم میل باطنی ملیت های غیر فارس ایران و به قصد امحاء زبان و هویت ملی آنان به آنها تحمیل می‌شود.

از آنجائیکه زبان فارسی در ایران به عنوان "زبان رسمی" و "زبان ملی" مشروعیت خود را از ملیت های غیر فارسی زبان ایران که دو سوم جمعیت ایران را تشکیل می دهند کسب نمی کند، و بعنوان ابزاری ایدئولوژیک در جهت حل زبان و هویت ملیت های غیر فارس ایران در زبان و هویت فارسی به کار می رود.

از آنجائیکه از زمان کودتای رضا خان تا به امروز، ایدئولوژی پان فارسیسم به شکل رسمی و سیستماتیک توسط حکومت های پهلوی اسلامی، و به شکل غیر رسمی بوسیله حامیان و مبلیغین ایدئولوژی پان فارسیسم که در احزاب، سازمان ها و محافل... چپ و راست و اسلامی "مخالف" لانه کرده اند، تبلیغ و بازتولید می شود.

از آنجائیکه توهم ایجاد ملت ایران براساس زبان فارسی و تحکیم وحدت ملی ایرانیان براساس زبان فارسی بعد از گذشت بیش از هشتاد سال، عليرغم صرف بودجه های نجومی و سرکوب و کشتارهای جمعی دیگر کارائی خود را از دست داده و به ابزار تفرقه و دشمنی تبدیل شده است.

از آنجائیکه سیاست رسمی دولتی جمهوری اسلامی بر مبنای پان شیعیسم و پان فارسیسم با مخالفت و مقاومت گسترده ملیت های غیر فارس ایران روبرو شده و بویژه به صخره مقاومت ترکان ایران برخورد کرده است. ( اعتراضات میلیونی و سرتاسری ترکان ایران در بهار امسال، که با شعارهای : " هارای هارای من تورکم"، " منیم دیلیم اؤلن دئییل اؤزگه دیله دؤنن دئییل" به میدان مبارزه علیه رژیم آپارتاید ملی- فرهنگی آمدند خود گویای بسیاری از ناگفته هاست).

با درنظر گرفتن واقعیت های فوق؛ و با تبعیت از مطالبات ملی- دموکراتیک ترکان ایران که از پشتیبانی همه ملیت های تحت ستم ایران برخوردار است، ما معتقدیم:

تنها احترام به تنوع زبانی، فرهنگی و ملی ایران و برسمیت شناختن زبان ترکی آذربایجانی و هویت ترکی (هویت جمعی) ترکان ایران، و دیگر ملیت های ایران، تنها راه ایجاد همبستگی در میان ملیت های ایران بوده و می تواند به زندگی مشترک و توام با صلح و آرامش آنان خدمت کند.

ما از مصوبات سازمان ملل و سازمان یونسکو که روز 21 فوریه (دوم اسفند) را روز گرامیداشت زبان مادری اعلام کرده استقبال می کنیم و از سیستم آموزش چند زبانه پیشنهادی آن برای کشورهائی که دارای تنوع فرهنگی- ملی هستند پشتیبانی می کنیم.

ما گرامیداشت این روز را به همه ملیت های ایران درجهت حفظ و توسعه زبان، فرهنگ و هویت ملی خود تبریک می گوئیم.

ما از همه ایرانیان آزادیخواه، سازمان ها، احزاب، محافل....ایرانی می خواهیم که در این روز به دفاع از حقوق اولیه انسانی ملیت های ایران برخیزند و همبستگی خود را با خواست های عادلانه و دموکراتیک ملیت های ایران در عمل و در سیر مبارزات آنان نشان دهند.

15 فوریه 2007