اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

شهادت جانگدازغلامرضا امانی ودو برادرش را به ملت ترک ومردم آذربایجان وخانواده امانی وهمسرداغدارش تسلیت میگویئم!

غلامرضا امانی فعال سیاسی شناخته شده حرکت ملی آذربایجان بود. وی بخاطرمبارزه علیه ستم ملی و دفاع ازحقوق ملی آذربایجانی خود در سال 1379 به 5 سال زندان محکوم شده بود و پس از آزادی نیز بکرات از طرف ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی مورد بازجویی و آزار و اذیت قرار گرفته بود.

جنبش فدرال - دموکرات آذربایجان نیزمانند فعالان حرکت ملی آذربایجان و شاهدان عینی براین باور است که به احتمال قریب به یقین رژیم جمهوری اسلامی غلامرضا امانی و دو برادرش را به قتل رسانده است؛ زیرا:

اولا صحنه تصادف مشکوک بوده، ثانیا کامیونی که از عقب به پیکان برخورد کرده و این اتومبیل را به سمت تصادف با کامیون خاور حرکت داده متعلق به سپاه پاسداران بوده است. ثالثا پیکر نیمه جان امانی با چهار و نیم ساعت تاخیر راهی بیمارستان شده و رابعا اینکه مامورین اطلاعاتی بدون اجازه پزشکان وارد اتاق عمل بیمارستان امام رضا شده و مدتی را در آنجا مانده اند.

خامسا اینکه برای اولین بار در تاریخ فعالیت سیمای حکومتی تبریز به نقل از یکی از مامورین نیروی انتظامی به نام یاقوتی اقدام به توضیح حادثه تصادف بدون ذکر نام مقتولین کرده و فاجعه کشتار خانواده امانی را بعنوان یک حادثه ترافیکی جانگدازتوجیه شده است.

از سوی دیگر گفته می شود که یک هفته قبل از حادثه، اتوموبیل شخصی امانی همراه با مدارک وی به سرقت رفته بوده است. هفتم اینکه وی به هنگام مراجعه به دادگاه جهت پی گیری این سرقت با قاضی بیدادگاهی که وی را به دلیل فعالیتهای هویت طلبانه اش به 5 سال زندان محکوم کرده بود برخورد می کند و این قاضی در خصوص عواقب بد هویت طلبی او و همسرش به غلامرضا تذکر می دهد.

نهایت اینکه به نقل از چند تن از فعالین حرکت ملی آذربایجان گفته می شود که مرحوم غلامرضا امانی بارها به مراکز اطلاعات احضار شده و مورد تهدید قرار گرفته بود.

فرزاد صمدلی از فعالین حرکت ملی، در خصوص یکی از این تهدیدات که به واسطه یکی از هویت طلبان سرشناس آذربایجانی در جریان آن قرار گرفته است می گوید که مرحوم غلامرضا امانی، تابستان سال 85 به دنبال بازجویی در اداره اطلاعات تبریز به صراحت به مرگ تهدید شده بود و بازجوی وزارت اطلاعات به تندی و خشم به او گفته بود:" مطمئن باش که حتی اگر در آذربایجان اتفاقی بیفتد تو یکی هرگز آنرا نخواهی دید!"(به نقل ازسایت ملی حرکت )

غیراز دلایل بالا سابقه تروریستی و آدم کشی جمهوری اسلامی درحذف فیزیکی مخالفین و دگراندیشان (کشتار هزاران زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی درتابستان1367؛ اعدام های وسیع بدون تشریفات قانونی و دادگاه؛ قتل های زنجیره ای روشنفکران و فعالان سیاسی لائیک و دگر اندیش و دهها ترور در خارج از کشور) درسالهای گذشته این احتمال را بطور جدی تقویت میکند که رژیم جنایتکار و تروریست در از میان برداشتن غلامرضا امانی دست داشته است! قتل غلامرضا امانی ادامه قتل مشکوک دکتر محمد تقی ذهتابی، قتل سهند افشاری - یکی ازکادرهای برجسته حرکت ملی آذربایجان( انهم در تصادف رانندگی) ا ست.

رژیم با این تروها میخواهد در میان کادرها و فعالان حرکت ملی آذربایجان رعب و وحشت ایجاد کند ، غافل از اینکه این نوع اقدامات جنایتکارانه تروریستی کین و نفرت ملت آذربایجان را نسبت به حکومت اسلامی تیزتر و حرکت ملی آذربایجان را برروی خواسته های برحق خود (حقوق ملی وحقوق شهروندی) مصمم تر میکند.

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان شهادت جانگداز غلامرضا امانی و دو برادرش کریم وجعفر را به ملت ترک و مردم آذربایجان و خانواده امانی و همسرداغدارش تسلیت میگوید و فعالان و کادرهای حرکت ملی و دمکراتیک آذربایجان را به هشیاری جدی و دقت عمل فراوان فرا میخواند.

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان