اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

 

 در تظاهرات روز 16 آذر شرکت کنیم!

 

برای ممانعت از تکرار 13 آبانی دیگر وتداوم و گسترش جنبش آزادیخواهانه ، در روزهای گذشته بازداشت وسرکوب دانشجویان توسط نهادهای امنیتی ونظامی -  انتظامی ابعاد  وسیعی یافته است .

 

جنبش دانشجویی ایران  بنا به سابقه وسنت ها وهمچنین خصلت وماهیت خود اصولا یکی از پیشقراولان دموکراسی خواهی وسکولایسم درجامعه ایران است.

گستردگی وابعاد اعتیاد به انواع واقسام مواد مخدر در ایران با هیچ کشوری در دنیا قابل مقایسه نیست. درپایتخت  ام القرای اسلامی صدها هزار جوان بخاطر گذران زندگی شان از سر ناچاری به تن فروشی روی می آورند. بیکاری جوانان، زندگی را بر جوانان وخانواده هایشان به جهنم مبدل کرده است.

 

دختران وپسران جوان ما بدون اینکه شادابی جوانی را احساس کنند ، پژمرده میشوند. آن ها زندگی ودلمشغولی هایشان را با زندگی جوانان در کشورهای دموکراتیک که جمهوری اسلامی از انها هیولایی ساخته ،  مقایسه میکنند  وبه زندگی آنها غبطه میخورند و دلشان برای زندگی آزاد، شادی، عشق و جوانی پرپر می زند.

 

 میلیونها جوان و دانشجو در سرتاسر ایران از دست این  رژیم نکبت، ریا  وتزویر به ستوه آمده اند. دیگر نمی خواهند مثل سابق زندگی کنند. میخواهند طرحی نو در اندازند. از این روست که به خیابان آمده اند و می خواهند 16 آذر را به جنبشن همگانی دیگری علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنند.

دانشجویان و جوانان ترک وآذربایجانی!

 

جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارد. لذا میخواهد ضعف وشکنندگی خود را با ایجاد اختلاف وچند دستگی درمیان مخالفین خود برطرف سازد!

 

دانشجویان وجوانان ترک وآذربایجانی!

دستیابی به آزادی ودموکراسی وحق تعیین سرنوشت ملت ترک ساکن ایران با عمر این رژیم  ضد دموکراتیک سرکوبگر گره خورده است.

به نظر ما در لحظه کنونی تنها با شرکت فعال در این جنبش همگانی آزادیخواهانه همه مردم ایران وهمبستگی و  حمایت فعال ازآن همراه با طرح  مطالبات ویژه ملی خود می توان  گامی بزرگ به سوی اهداف خود بر داشت و مهمتر از همه همبستگی و همدلی مبارزان دیگر را نسبت به حقوق ملی وحقوق شهروندی ملت های تحت ستم در ایران جلب کرد.

 

پس سیاست درست این است که دانشجویان آذربایجانی  دوش به دوش  خواهران وبرادران دانشجوی دیگر ملیت های تحت ستم وانجمن های دانشجویی مدافع حقوق بشر وآزادیخواه فارس زبان  برای الغای این رژیم ضدبشری وبرای زندگی بهترمبارزه کنند تا تلاش رژیم را برای اختلاف انداختن بین ملیت ها ودر نتیجه به شکست کشاندن جنبش ضد استبدادی کنونی خنثی کنند.

 

 با شرکت هر چه گسترده تر16 آذر را به روز مبارزه و اتحاد بر علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنیم!

 

 یاشاسین آذربایجان وتورک اؤیرنجی لری!

 

یاشاسین میلی حرکتیمیزده ایشتراک ائدن گنجلر واؤیرنجی لر!                                                                        

 

 هیئت اجراییه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۸