اطلاعیه جنبش فدرال دمکرات آذربایجان در باره انتخابات مجلس نهم جمهورى.اسلامى.ايران

 

نهمین انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی در شرایط بسیار حساس و بحرانی برای جمهوری اسلامی تدارک دیده میشود. از طرفی مشروعیت آن به ویژه بعد از برآمدجنبش سبز و سرکوب آن حتی در میان خودی ها به شدت آسیب دیده است. و از طرف دیگر با گسترش و ادامه فعالیت های هسته ای و تشدید فشار و سرکوب جریانات سیاسی وفعالان ملیتها ی تحت ستم،ومدافعان حقوق زنان و کارگران ،کوشندگان فرهنگی وهنری و به اجرا در آوردن اعدامهای دسته جمعی مورد انزوای روزافزون بین المللی قرار گرفته است.

 

در جمهوری اسلامی هیچگاه انتخابات به معنی متعارف و دمکراتیک آن وجود نداشته است و "انتخابات" و نهادهای "انتخابی" در حقیقت ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به رژیم ج.ا. و نوعی تجدید بیعت امت با نظام ولایت فقیه بوده است. با توجه به نارضایتی عمومی در داخل کشور وانزوای بین المللی وتحریم های گسترده، رژیم بیش از پیش به چنین ابزاری نیازمند است و چاره کار را در "نمایش انتخاباتی با شرکت هر چه گسترده تر مردم" می بیند تا آنرا همچون سپر بلایی در برابر فشار بین المللی بگیرد.

 

"انتخابات" جمهوری اسلامی قانونا و عملا "انتخابات" داخل خودی ها بوده است در حقیقت در عین کوشش برای آراستن جمهوری اسلامی به "جمهوریت" در عمل نهادهای انتخابی حتی صاحب تمامی اختیارات مندرج در قانون اساسی خود ج.ا.ا هم نبوده اند.

 

علیرغم این، نهادهای انتخابی و انتخابات به دغدغه روز افزون ج.ا.ا منجر شده و به یکی از مهمترین موارد انفجاری و بحرانزا در سامان آن تبدیل می شوند. تمامی رئیس جمهور های ایران غیر از خود آقای خامنه ای و آقای رجایی، که در انفجار دفتر نخست وزیری کشته شد، مورد لعن و تکفیر نظام واقع شده اند. حتی رئیس جمهور کنونی که اینهمه هزینه حیثیتی چه در خارج و چه در داخل برای ج.ا.ا بویژه بعد از رسوایی بزرگ انتخابات 88 در بر داشت، عنصری نا مطلوب و "انحرافی" برای نظام به حساب می آید.

 

مجلس ج.ا.ا در غیاب "احزاب" حتی خودی، تنها به محلی برای سهم کشی باند های قدرت و ثروت برای دست اندازی هر چه بیشتر به منابع عمومی و محلی برای نمایشات تهوع آور و مسخره، دلقک بازی و عربده کشی های چاله میدانی عده ای کلاش تبدیل شده است. رد صلاحیت بیش از چهل تن از اعضای مجلس فعلی (هشتم) که به اصطلاح از "اصولگرا" ترین مجالس تا کنون بوده است، نشان میدهد که حکومت اسلامی سرکلاف را گم کرده وحتی به ذوب شدگان در ولایت فقیه نیز اعتماد ندارد!

 

در وضعیتی که فیلتر های شورای نگهبان خودی ترین "خودی" ها را هم از دایره انتخاب شونده گان کنار میگذارند و ج.ا.ا هر چه بیشتر در منجلاب استبداد، فساد و تباهی در می غلتد، مردم ایران عموما و مردم آذربایجان خصوصا هیچ نفعی در رواج بازار انتخابات ج.ا.ا ندارند. آنها با تحریم انتخابات مجلس نهم مخالفت قاطع خود را با جمهوری اسلامی بی لکنت زبان بیان میکنند.

 

جنبش فدرال دمکرات آذربایجان به همراه سایر نیروهای مترقی ایران و ملیتها از تمامی مردم ایران و بویژه مردم آذربایجان می خواهد که فعالانه و هر چه وسیعتر انتخابات مجلس نهم را تحریم کنند.

 

جنبش فدرال دمکرات آذربایجان

8 بهمن 1390

30 ژانویه 2012