اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

 

شصت چهارمین سالگرد نهضت ملی- دموکراتیک  آذربایجان (21 آذر 1324) را گرامی می داریم!

 

امروز شصت و چهار سال از آغاز نهضت ملی- دموکراتیک آذربایجان و تاسیس حکومت خود مختار تحت رهبری فرقه دموکرات آذربایجان می گذرد.

علی رغم سپری شدن زمانی طولانی از آن نهضت عظیم مردمی، هنوز خلق آذربایجان و ترکان ایران، به اهداف و آرزوهای ملی و دموکراتیک خود دست نیافته اند.  هنوز مطالبات ملی- دموکراتیک ما در خطوط عمده آن برجای مانده و راه حل خود را انتظار می کشد.  هنوز سایه شوم رژیمی متحجر، نابهنگام و تبهکار بر بالای سر مردم ما سنگینی می کند.  رژیمی که اسلاف آن، در نقش حامیان رژیم ضد ملی، فاسد و وابسته پهلوی، در بخون کشیدن نهضت مترقی و مردمی 21 آذر، و نسلی از بهترین فرزندان آذربایجان، دست داشتند.

 

امروز ما در آستانه تحول بزرگی قرار گرفته ایم.  تحولی که در سیر خود، می تواند، بنیادهای، جهل و خرافه، و کشتار و تجاوز را، که بنام خدا و نمایندگان خدا بر روی این سرزمین به مردم ما روا می دارند برچیده شود.

 

اگر در نهضت ملی- دموکراتیک 21،  نیروی محرکه نهضت، دهقانان، کارگران، تهی دستان و روشنفکران بودند، امروز نیروی محرکه جنبش ملی- دموکراتیک آذربایجان و جنبش ضد استبدادی ایران، زنان، جوانان و دانشجویانی هستند که ظلم و بیعدالتی، بدبختی و فلاکت و بی آیندگی را بیش از دیگر طبقات و اقشار تحت رژیم اسلامی ایران تجربه کرده اند.  عزم و اراده  آنها برای تغییر، و امید و آرزوی آنها برای یک زندگی بهتر و انسانی تر است که آنان را این چنین به میدان مبارزه کشانده است.

 

زنان ترک و آذربایجانی، همچون زنان دیگر ملیت های ستمدیده ایران، تحت رژیم اسلامی دروغ و نکبت، هم به علت زن بودن، و هم زن ترک و آذربایجانی بودن از ستمی چند لایه رنج می برند.  آنها نه شهروند درجه دو، که شهروندان درجه سه و چهار به حساب می آیند.  شانس یک دانشجو، یک جوان ترک و آذربایجانی در دسترسی به یک کار و زندگی متعارف، یک پنجم یک دانشجو و جوان فارسی زبان است!

پایان  یافتن این بی عدالتی جنایتکارانه، تنها در یک جامعه آزاد، دموکراتیک و غیر دینی (سکولار) امکان پذیر است.  جامعه ای که زنان بتوانند در همه شئون زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، امکان و فرصت شرکت مساوی داشته داشته و از حقوق قانونی برابر با مردان برخوردار باشند.

جمهوری اسلامی ایران، اولین و اساسی ترین مانع تحقق چنین جامعه ای است.  جنبش ملی- دموکراتیک آذربایجان و جنبش ضد استبدادی ایران دوش بدوش زنان، ملیت های ستمدیده، جوانان و دانشجویان و در اتحاد با دیگر طبقات و اقشار مردمان سراسر ایران قادرند زندگی در یک جامعه آزاد، دموکراتیک و سکولار را متحقق سازند.

 

یاشاسین 21 آذر شهیدلرینین و میلی حکومتیمیزین عزیز خاطیره سی

یاشاسین میلی- دموکراتیک حرکتیمیزده ایشتیراک ائده ن قادینلاریمیز و گئنجلریمیز

گرامی باد خاطره زنان، مردان و جوانان بخاک افتاده جنبش ضد استبدادی ایران

 

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

3 دسامبر 2009