اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

 

در گذشت نابهنگام  چنگیز بخت آور فعال سرشناس حرکت ملی آذربایجان

 

امروز یکشنبه 6 دیماه 1388  مصادف با روز عاشورا جسد بی جان چنگیز بخت آور 53 ساله  در محل کار خود پیدا شد. البته فعلا با قاطعیت نمیشود گفت که این مرگ مشکوکی است یا نیست ودست جمهوری اسلامی در کار بوده یا نه! پس از تحقیقات پزشک قانونی مشخص خواهد شد که فوت ایشان طبیعی بوده ویا دست جمهوری اسلامی در از میان برداشتن چگیز بخت آور در کار بوده است.  

چنگیز بخت آور از فعالان ملی وکارگری آذربایجان بود .

چنگیز بخت آور اعتبار وحرمت بی بدیلی در میان فعالان حرکت ملی وتوده زحمتکش آذربایجان داشت.

چنگیز بخت آور پیوسته از طرف نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار گرفته بود و بکرات از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود .

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان در گذشت نابهنگام  چنگیز بخت آ ور یار ویاور طبقه کارگر و فعال سرشناس حرکت ملی آذربایجان را به ملت آذربایجان وخانواده وبستگان ایشان تسلیت میگوید.

 

هیت اجرائیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

6 دیماه 1388