Azərbaycan Federal Demokrat Hərəkatı, İran İslam Cümhuriyyətinin

anti Azərbaycan siyasətlərini məhkum edir!

 

 Azərbaycan Federal Demokrat Hərəkati, İsveç Azərbaycan Federasiyonunun bazar günü 6 fevral tarixində Stockholmda İran səfirliyi qarşısında dəvət etdiyi nwmayışdən himayət edir.

 

Azərbaycan Fededral Demokrat Hərəkatı, İran rejiminin 35 milyon Güney Azərbaycan Türkünə qarşı rasist siyasət emal etməsi həmin siyasətin, xarici davamı olaraq, Azərbaycan Cümhuriyyətinə qarşı fanatızm terror ixrac etmək siyasətini məhkum edir . İran İslam Cümhuriyyəti Quzey Azərbaycanın ikinci Cümhüriyyətinin, yarandığı gündən bəri, dünyanın dörd güşəsində yaşayan Azərbaycanlıların ümid arzularını özünə cəlb etmiş bu gənc milli varlığımıza qarşı hər bir təxribat qeyri insani işə əl vurmuşdur . Azərbaycana hərbi hücüm etmiş Erməni qoşunlarını silah yanacaqla təmin etməkdən tutmuş, Xəzərdə Azərbaycana qarşı hədə  qorxu gəlmək Azərbaycan əhalisi arasında dini fanatizmin təbliği   kor  terorizm ixrac etmək kimi  işlər,  İran rejiminin bu çirkin əməlləri siyahısıina daxildir .

 Azərbaycan Fededral Demokrat Hərəkati, Azərbaycanın Qüzeyində müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin sekular dövlət qurluşunu, bu Cümhüriyyətdə ölum cəzasının ləğv olmasını bütün Azərbaycan vətəndaşlarının birgə əməklərinin nətiycəsi olan istiqlaliyyət dövlətçiliyini dəstəkləyir. Məlum olduğu kimi Quzey Azərbaycanın iki əsrə yaxın rus əsartində olması 70 il dəmir pərdə arxasında məhbus saxlanması, Güneylə Quzey arasında yadlığa səbəb ola bilməmişdir. Aydın dir ki, öz hakimiyyətini ölüm, terror, cinayət dini fanatizm əsasında qurmuş İran rejimi belə bir yadlıq yarada bilməycəkdir . Azərbaycan Federal Demokrat Hərəkatı İran İslam Cümhuriyyətinin öz vətəndaşlarını dəstə - dəstə edam edib, 35 milyon Güney Azərbaycanlılarına divan tutmasını qonşu Azərbaycan Cümhuriyyətinə terror  və dini fanatizm ixrac etməsini məhəküm edir bu çirkin siyasətlərə etiraz məqsədilə keçirilən numayişələrdən ilk növbədə Azərbaycan İsveç Federasıyasının bazar günü 6 fevral tarixində Stockholmda İran səfirliyi qarşısında dəvət etdiyi nümayişdən himayət edir .

Yaşasın azad demokratik Azərbaycan

Azərbaycan Federal Demokrat Hərəkatının İcraiyə Heyəti

3 fevral 2011