اطلاعیه

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

در رابطه با زندانیان سیاسی عقیدتی آذربایجان

براساس گزارشات رسیده 11 دیماه سال جاری محاکمه 14 نفرتورک آذربایجانی مدافع حقوق ملی آذربایجانی ها خانمها و آقایان پینار فرج زاده، زهرا فرج زاده یوروش مهرعلی بیگلو، لطیف حسنی، آیدین خواجه ای، بهبود قلیزاده، بهمن نصیرزاده، علیرضا عبداللهی، حسن رحیمی، شهرام رادمهر، نعیم احمدی، محمود فضلی، شکرالله قهرمانی، اکبر آزاد، ، یونس سلیمانی و یاشار کریمی در دادگاه انقلاب تبریز برگذار میشود. آقایان یوروش مهرعلی بیگلو و لطیف حسنی از اردیبهشت ماه 1389 که بازداشت شدهاند در سلول های انفرادی و زیر شکنجه های جسمی وروانی نگه داشته شده اند.

 

بقیه خانمها وآقایان که در11 دیماه باید در دادگاه حاضر شوند پس از تحمل چند ماه زندان انفرادی وشکنجه های فراوان با وثیقه های سنگین به طور موقت خارج از زندان بسر می برند.

 

جرم واقعی این انسانهای شریف دفاع ازهویت تورکی شان و مبارزه مدنی و تماما مسالمت آمیز برای حقوق ملی تورکهای آذربایجان است!

 

احتمال اینکه دادگاه انقلاب تبریز این مدافعان حقوق ملی را به حبسهای طولانی محکوم کند دور از انتظار نیست. همانگونه که سعید متین پور با اتهام های مشابه در بی دادگاهای جمهوری اسلامی به 8سال زندان محکوم شده است.

 

دفاع از هویت ملی وحقوق ملی جزء تفکیک ناپذیر از حقوق بشر است. مخالفت و مقابله با تحقیر و تبعیض حق طبیعی انسانهای تحقیر شده است.

 

دموکرات و آزادیخواه بودن در عمل و پای بند بودن به اعلامیه جهانی حقوق بشر اساسا خودش را در دفاع از مظلومان و حقوق انسانهای در بند ومبارزه با تحقیرها و تبعیض ها نشان میدهد.

 

متاسفانه بسیاری از سازمانها و گروههاى به اصطلاح سرتاسرى دراصل فارس زبان و رسانه های فارس زبان و فارس محور به مشکلات و مسایل مناطق ملی نه تنها التفات ندارند و توجه نمی کنند بلکه آگاهانه و به عمد مسایلی را که در مناطق ملی رخ میدهند، سانسور می کنند! یکی از موانع جدی تفاهم و همکاری سازمانهای مناطق ملی با سازمانهای فارس زبان و فارس محور از همینجا بر میخیزد.

 

ج.ف.د.آ از همه سازمانهای سیاسی و نهادهای حقوق بشری میخواهد که به بازداشتهای تورکهای آذربایجانی اعتراض کنند.

 

ج.ف.د.آ از همه گروه ها ومحافل و شخصیت های آذربایجانی و غیر آذربایجانی در خارج از کشور طلب میکند که به احزاب وسازمانهای سیاسی ونهادهای حقوق بشری محل اقامت خود مراجعه کنند و آنهارا در جریان محاکمه آذربایجانی های مدافع حقوق ملی در اول ژانویه 2001 دردادگاه انقلاب تبریز قرار دهند واز آنها بخواهند که ازهر راهی که ممکن است به جمهوری اسلامی فشار آورند که زندانیان آذربایجانی را بدون قید وشرط وبی درنگ آزاد کنند.

 

ج.ف.د.آ به نوبه خود از همه امکانات و روابط بین المللی خود استفاده کرده و به احزاب مختلف و امنستی اینتر نشنال و پارلمان اروپا مراجعه کرده و آنها را در جریان محاکمه 14تورک آذربایجانی در اول ژانویه 2011 دردادگاه انقلاب تبریز قرار داده و از آنها خواسته است که به هرطریقی خودشان صلاح میدانند به جمهوری اسلامی فشار بیاورند که زندانیان سیاسی آذربایجانی را بدون قید و شرط و فوری آزاد کنند.

 

هیئت اجرائيه جنبش فدرال دمکرات آذربایجان

دسامبر 2010