اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان درباره حکم سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی

به احکام وحشیانه جمهوری اسلامی باید پایان داد!

سکینه محمدی آشتیانی از سال 1385 به اتهام زنا وقتل شوهرش در زندان تبریز بسر میبرد. به خاطر فقدان دلایل محکم خانم سکینه محمدی آشتیانی بلاتکیف در زندان بوده است.اماشعبه 6 دادگاه کیفری آذربایجان به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج به99 ضربه شلاق وسنگسارمحکوم کرده است. این حکم به تائید دیوان عالی کشور رسیده ودر روزهای آینده این حکم غیر انسانی ووحشیانه اجرا خواهد شد.

بنا به اظهارات وکیل مدافع خانم سکینه آشتیانی :

خانم محمدی در سن و سال کمتری ازدواج کرده است. با شوهر خود همیشه مشکلاتی را داشته است. خانواده آنها با مشکلات مالی نیز مواجه بوده است. در این مدت وی با دو مرد در ارتباط بوده، لاکن با آنها مرتکب زنا نشده است. در پی همین خانم محمدی دستگیر میشود. با حکم دادگاه وی به 100 ضربه شلاق محکوم میشود. سپس حکم دادگاه مورد اجرا قرار میگیرد.
-
مدتی پس از اجرای حکم شلاق وی، شوهر او به قتل می رسد. پس از حادثه قتل پرونده جنایی دیگری برای خانم محمدی باز میشود. سپس وی را مجبور میکنند که به عمل زنا با مردان دیگر اعتراف کند. در صورتی که وی در جلسه دادگاه مکررا این اعتراف خود را تکذیب کرده و گفته که وی را مجبور به چنین اعترافی نموده اند.

بنیادجمهوری اسلامی ایران برنفض خشن حقوق بشریعنی بر زندان، شکنجه، تجاوزواعدام وسنگسار استوار است. احکام ضد انسانی سنگسار واعدام دور از شان انسان وبربریت محض است. این نوع احکام در تقابل وضدیت آشکار با حق حیات انسانها وتمامی میثاق های بین المللی در رابطه با حقوق بشر است. ترکهای آذربایجان علیه شکنجه، اعدام وسنگسار هستند. وازاین وحشیگری منزجرند.

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان این حکم غیر انسانی و وحشیانه ی قوه ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران را بشدت محکوم میکند واز تمام هموطنان انسان دوست ونهادها وارگانهای حقوق بشری ایرانی وآذربایجانی( جنوبی) و بین المللی طلب میکند که به این حکم غیر انسانی اعتراض کنند ومانع اجرای حکم سنگسار شوند.

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

07.07.2010