Səkinə Xanım Məhəmmədi Aştiyanının daşlama hökmü münasibətiylə Azərbaycan Federal Demokrat Hərəkatının bildirişi

 

 İslam Cümhüritinin vəhşiyana hökəmlərinə son verilməlidir ! 

 

 Səkinə Məhəmmədi  aştiyani 84 ilindən bu yana „zina və hayat yoldaşını öldürmə „ ittihamiyla təbriz zindaninda həbsdir .  xanım aştiyaninin85 ilində bu cinayti işlədiginə dair yetərli mədrək olmadığı için təklifsiz qalıbdır .  Ama Azərbaycanın keyfəri dadgahının altıncı şöbəsi „evlilik dışı cinsəl ilişki „ ittihamıyla onu 99 şalaq zərbəsinə və daşlanma cəzasına çattırdı .  bu hökm ölkənin ali divanının tərəfindən də təyəd olundu və gələcək günlər içində bu insanlıq dışı hökm icra olunacaqdır . 

 xanım səkninə aştiyaninin müdafiə vəkilinin açıqlamalarına görə:

 „Xanım Məhəmmədi Aştiyani çox gənc yaşda evlənmişdir .  hayat yoldaşıyla büyük çətinliklər içində imiş və ailələrinin maddi sıxıntıları varmış .  Bu arada  iki kişi ilə ilişki qürübdür ama zina işlənməmişdir .   Buna görə də xanım Aştiyanı yaxalanıb və dadgah hökmüylə 100şalaq cəzasına çatdırılıbdır .  Şalaq cəzası nin icrasından sonra onun hayat yoldaşı öldürülübdür .  Bundan sonra xanım Aştiyaniyə başqa bir cinayi dosyası açılıb və bu əsasda onu məcbür etmişlər ki başqa kişilərlə zina etdiginə dair ətraf etsin .  Halbuki o dadgahda dəfələrlə bu eterafı təkzib edib və bu eterafın zorla ondan alındığını təkıdən söyləmişdir "  .

 

 İslam cumhuriyətinin təməli insan həqlərini gobudcasına pozmaq ,  yanı bu dini hokümət zindan ,  təcavüz ,  edam və daşlama üzərində qurulubdur .  Bu daşlama va idam  hökmləri insanın şanındən uzaq və məhz bərbriyətdir . Belənci hökmlər açıqcasına insanların yaşamaq haqqına və bütün insan haqqları quralarına qarşıdır . Azərbaycan Türkləri işkncəyə  ,  edama və daşlamaya qarşıdırlar və belənci vəhşiliklərdən münzəcirdir lər . 

 

 Azərbaycan Federal Dəmokrat Hərəkatı ıslam cümhüriyətinin qəzayı qüvəsinin bu insanlıq dışı və vəhşiyana hökmünü məhküm edir və bütün insan sevər vətəndaşları və İranlı  ,  Azərbaycanlı və uluslararası insan haqqları orqanızasyonları bu hökmə qarşı eteraz etməyə və daşlama hökmunu durdurmağa çağırır . 

 

 Azərbaycan Federal Demokrat Hərəkatı

 07 . 07 . 2010