استوكهولمدا شعر و موسيقي آخشامي

شب شعر و موسيقي در استكهلم با حضور دكتر براهني

 

هیئت هماهنگی انجمن قلم آذربایجان در تبعید اقدام به برگزاری شب شعر و موسیقی در استکهلم با حضور دکتر رضا براهنی میکند. در این مراسم دکتر هاشم خسروشاهی به سخنرانی خواهد پرداخت و قطعاتی از موسیقی کلاسیک جهان و آذربایجان اجرا خواهد شد. تاریخ این مراسم جمعه دو سپتامبر 2011 ساعت 19 می باشد.

شب شعر و موسيقي در استكهلم با حضور دكتر براهني

100 THOUSAND POETS FOR CHANGE
در حمايت از جنبش جهاني "صدهزار شاعر براي تغيير"

"هيئت هماهنگي انجمن قلم آذربايجان در تبعيد"
برگزار ميكند:

شب شعر و موسيقي

با نگاهي به نشر جهاني آثار دكتر براهني

سخنراني دكتر هاشم خسروشاهي: گزارشي از نشر آثار دكتر براهني در تركيه

مجري: اسماعيل جميلي

اجراي آثاري از موسيقي كلاسيك جهان و آذربايجان

پيانو: ليلي يكتا
ويلون: نزاكت

جمعه دوم سپتامبر 2011 ساعت 19

Esplanden 4 C

Sundbyberg
براي آشنايي با جنبش جهاني "صدهزار شاعر براي تغيير" و بازديد از سايت اين جنبش،

روي اين جمله كليك كنيد يا به لينك زير مراجعه كنيد:
http://www.bigbridge.org/100thousandpoetsforchange
http://www.oyrenci.com/vimg/oimg3293.jpg