اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

درگذشت آیت الله منتظری : مرگی که رهائی بود!

آیت الله منتظری ، شب گذشته چشم از جهان فروبستند. بی تردید ایشان از برجسته ترین شخصیتهای فقهی و مراجع مذهبی در ایران بودند. در دوره شاه ، سالها در زندان ماندند و یکی از بنیانگذاران اصلی جمهوری اسلامی بشمار می رفتند. در همان اوایل دهه 60 ،ایشان از ضرورت "گلاسنوست " یا شفافیت در حکومت اسلامی سخن بر زبان آوردند ، امری که با ماهیت ستمگرانه حکومتی خونبار ، نمی توانست همساز باشد. تجربه زندگی او نشاه دهنده این واقعیت بود که درک او از اسلام و حکومت اسلامی ، با امثال خمینی و اکثریت گردانندگان جمهوری اسلامی متفاوت بود. هنگامی که خمینی در تابستان سال 1367 چوبه های دار بپا و فرمان موج خون و کشتار هزاران بی گناه را صادر کرد ، آیت الله منتظری ، با شجاعت در برابر او ایستادند و در نامه ای خطاب به خمینی اعلام کردند که وی روی ساواک شاه را سفید کرده است ! آیت الله منتظری ، تا پایان عمر حاضر نشدند که اصول و باورهای خود را با موقعیت شخصی خود بعنوان جانشین خمینی ، معامله کنند . آیت الله منتظری از حقوق شهروندی بهائیان دفاع کردند. ایشان اخیرا فتوایی دررابطه با زبان ترکی صادر کردند که در آن فتوا آمده بود: هیچ کس حق ندارد زبان و نژاد را سبب برتری بداند، و یا معتقد باشد که زبان و هویت ترکی در ایران از بین برود و یا ترک ها به زبان مادری تحصیل ننمایند، و یا حکومت بتواند جلو نشر کتاب ، روزنامه و مجله ی ترکی را بگیرد. قدرت طلبان بی مقدار بر او تاختند ، اورا در حصر و حبس خانگی نگهداشتند و حتی مانع جلسات تدریس او شدند . زندگی شخصی او ، قبل از هرچیزی نشان دهنده تراژدی حکومت اسلامی در ایران است . حکومتی که بر امثال آیت الله منتظری ها چنین کند ، با بیگناهان بی یاور و بی پناه در اوین ها و کهریزک های خود چه ها که نکرده است!

آیت الله منتظری، برغم اعتقادات مذهبی خود ، حتی آزادی مذهب در یک حکومت مذهبی را نیز تجربه نکردند. اکنون ایشان درمرگ خود به رهائی رسیده اند. گور تنگی که تنها فضای آزادی در این گورستان حکومت اسلامی است!

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان درگذشت آیت الله حسینعلی منتظری را به خانواده و بستگان ودوستداران ایشان تسلیت میگوید.

هیئت اجرائیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

28 آذر 1388 20 دسامبر 2009