Qanlı yanvar gecəsi

av Pasha Sarxanli kl. den 20 januari 2011 kl. 22:37

20 Yanvar Gecəsi

 

Alarkən çənbərə mavi xəzəri,

ağır qaranlığın çirkin nəfəsi,

yeridi Bakıya azğın düşmanın,

nifrət yüklü, qara polad filləri

 

Doldurdu fəzanı ac gözlü quzqun,

cığlıqlar ataraq, qara qarqalar,

qanadlanıb, qaranlığa qarışdı

titrədi Bakının dərdli ürəyi

 

20 yanvar gecəsi

üst, üstə qoyuban,

kipriklərini,

dalarkən yuxuya,

məsum körpələr,

qırmızı hiyləyə bürünən azğın,

açaraq iyrənci, çirkin üzünü ,

alaraq yedəyə topu tankı,

yürüdü üstünə, yaman Baki

 

20 yanvar gecəsi,

əl ataraq yağı,

dar boğazına,

dünyaya ucalan özgür səsini,

boğmaq istədi,

axar qanını içmək istədi

qalxıban ayağa “azadlıq” dedin

dişini qıcırdıb, ol yalan tanrı,

öfkəsin göstərib, intiqam dedi;

hürriyyəti büküb gül yarpağına,

başqalara ikram etdiyi zaman

 

yalqızlıq duyğusu qondu qəlbinə,

kimsədən gəlmədi bir aman Baki!

 

Boğuldunsada əyər,

Yenə durub yeridin,

çünkü belə cahanda,

istəmədin buraxmaq,

tək öz başına yalqız,

həyat savaşı verən,

o dərdli Təbrizini

 

20 yanvar gecəsi,

qorxdunsada heybətindən,

qara nifrətlə dolu,

fısıldayaraq cuman,

dəmir, polad fillərin,

gətirmədin özünə,

qaçmadın qabağından,

ürəyin süfrə oldu,

qanovun zərrələri,

qarışdı torpaqlara,

can qatdın həyatına

 

20 yanvar gecəsi,

şəhid oldu gənclərin,

kəsilmədi nəfəsin,

qaranfil yağmurundan,

göksün qızıl boyandı

 

nəfəs aldın ay Baki!

Sən yaşadın ay Baki!

Yaralı sinən üsdə,

çağırdılar, Bəy gəldi

Öpüb bayrağın alın,

tökdü gözündən inci

 

Əl qaldırıb maviyə,

beş söz gətirdi dilə:

“Qorxmadıqsa ölümdən,

yaşarıq biz əbədi”

 

Sarxanlı Pasha 12.01.2008