آهنگ جدید برای تراختور که توسط گروه کر آرمان در تبریز به وسیله هنرمندانی چون جلیل حاجی پور ،سعید چوب کن ، مینا یعقوب زاده و... با شعر و آهنگ فراز افشاری به همراهی ویلن نوازها خانم ها مینا شفیعی ، سحر آهن پنجه و ... ساخته شده ارسال می شود در زیر متن شعر را می توانید بخوانید 

متن شعر 

ایفتیخار سان

قهرمان سان

هر زمان سن تیراختور

آل قانیمیز تیراختور

ائلیمزین گوجودور 

آزربایجان اولودور

 زیروه لر سنین اولسون

آزربایجان تیراختور

جانیم

عشقین

یاشا یاشا تیراختور

بیربیریمیزده الیمیز

شامپیونلوقا گلدیک بیز