بزرگداشت کم سابقه روز جهانی زن توسط سازمانهاى غيردولتى زنان سايت اخبار روز

محبوبه عباسقلی زاده: مراسم بزرگداشت هشت مارس امسال عمومى تر از سالهاى قبل شده و به خيلى شهرستانها و سازمانهاى غيردولتى شهرهاى كوچك و دورافتاده نيز سرايت كرده است
رويا طلوعی: امسال هشت مارس جوشش عجيبى در ايران ديده ميشود. تمام ان جى اوهاى زنان الان مشغول تداركند. آنها قصد دارند از دولت بخواهند هشتم مارس را بعنوان روز زن در ايران به رسميت بشناسد و حتى اين روز را تعطيل اعلام كند
 

سه شنبه ١٨ اسفند ١٣٨٣ ٨ مارس ٢٠٠۵

جنبش زنان درايران، متشكل از طيف ها و تمايلات متنوعى است كه نقطه اشتراك شان نقد وضعيت حقوقى و اجتماعى زنان در جامعه است . از چند سال قبل بزرگداشت روز جهانى زن، محورى براى نزديكى هر چه بيشتر فعالان حقوق زن با نظرگاههاى مختلف شده و هر بار خبر از تلاش مشترك و دورخيز تازه اى در برگزارى اين روز در ايران ميرسد.

امسال كوشش هاى ان جى او ها و مراكز و شخصيت هاى مدافع حقوق زن چشمگيرتر از هميشه بوده و دامنه اى فراتر از سخنرانى و تجمع يافته و به برپايى نمايشگاه و كارگاههاى آموزشى، مقاله خوانـى، يا نمايش فيلم و كليپ كشيده شده است.

خانم محبوبه عباسقلى زاده مسئول مركز كارورزى سازمان هاى غير دولتـى كه درسخنرانى هاى دانشگاهى دو روز گذشته در آستانه روز جهانى زن حضور داشته از جمله ويژگى هاى هشت مارس امسال درايران را چنين برميشمرد:

فكر ميكنم مراسم بزرگداشت هشت مارس امسال عمومى تر از سالهاى قبل شده و به خيلى شهرستانها و سازمانهاى غيردولتى شهرهاى كوچك و دورافتاده نيز سرايت كرده است. چه من و چه ساير فعالان موضوع هاى زنان مرتب در حال اين درخواست هستيم كه به جاهاى دور و نزديك رفته و صحبت كنيم. امسال گروههاى مختلف نيز كه تقريبا شايد به طيف هاى محافظه كارتر جنبش زنان نزديك بوده اند، تمايل خود را به رسميت يافتن هشت مارس و بزرگداشت آن اعلام كرده اند. حتى اين گروهها هم پيوسته اند و من فكر ميكنم تقريبا اين روز دارد فرآيند هاى همگرايى جنبش زنان را ايجاد ميكند.

نظير همين صحبت را خانم دكتر رويا طلوعى از مدافعان حقوق بشر و حقوق زن در كردستان ابراز ميكند. ايشان از جمله سخنرانان دانشكده روانشناسى تربيت معلم تهران در روز شنبه ۱۶ اسفند با موضوع حقوق اقليتها در قانون اساسى بوده است.

امسال هشت مارس جوشش عجيبى در ايران به ويژه در كردستان ديده ميشود. تمام ان جى اوهاى زنان الان مشغول تداركند. آنها قصد دارند از دولت بخواهند هشتم مارس را بعنوان روز زن در ايران به رسميت بشناسد و حتى اين روز را تعطيل اعلام كند. اين گفتمان حتى به جنبش دانشجويى هم كشيده شده و ارتباط خوبى دارد بين جنبش زنان و جنبش دانشجويى برقرار شده است.

خانم طلوعى مى افزايد گرچه توانسته اند در سنندج مجوز برگزارى مراسم هشت مارس را بگيرند اما در سقز، بانه و مريوان هنوز خانمهاى فعال موفق به گرفتن مجوز مراسم نشده اند.

خانمها بسيار ناراحت هستند و خيلى از فعالان حقوق زن مريوان امروز به من خبردادند كه اگر محوز به آنها داده نشود در گورستان شهر سر مزار زنانى كه خودسوزى كرده اند جمع ميشوند و خاطره آنها را كه بخاطر تضييع حقوق شان دست به خودكشى زده اند گرامى ميدارند.

خانم عباسقلى زاده هم در پاسخ به اين پرسش كه آيا قرار است مراسم واحدى از سوى همه طيف هاى مدافع حقوق زنان در تهران تشكيل شود ميگويد:

امسال نخير! به دليل اينكه عموما فضاهاى عمومى براى مراسم واحد در دسترس ما نيست و طبعا مجوز نميدهند. با توجه به اينكه امسال تهديد هاى زيادى براى زنان فعال منجمله خودم وجود داشت، طبعا شايد خانمها خيلى عاقلانه ندانند كه بصورت گسترده تجمع كنند.

بايد گفت مركز فرهنگى زنان هم از ماهها پيش در تدارك گشايش كتابخانه بزرگ زنان در روز هشتم ماه مارس بوده است.

مهيندخت مصباح دويچه وله

Nedstat Basic - Free web site statistics