اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

سرکوب و شکنجه و کشتار هموطنان عرب ما را متوقف کنید!

جمهوری اسلامی همچنان به جنایت علیه هموطنان عرب ما ادامه می دهد.بنا به اخبار رسیده ، در پی شعار نویسی های جوانان عرب شوشتر، مبنی بر تحریم بالماسکه انتخاباتی مجلس اسلامی که دیگر نه مردم به آن باور دارند و نه گردانندگان خود رژيم ، مآموران سرکوب ، ۴۹ نفر را در شهرهای مختلف خوزستان دستگیر و مورد شکنجه قرار داده اند که بنا به اطلاع فعالین سیاسی و فرهنگی عرب ، تا کنون دو تن از آنان بنام ناصر آلبوشکه درفشان و محمد کعبی ،فرزند جاسم از اهالی عرب شوش. ، بر اثر شکنجه ماموران اطلاعات به قتل رسیده اند.اکنون بسیاری از مناطق عرب نشین اهواز از شوش گرفته تا حمیدیه بصورت یک حکومت نظامی در آمده است . این حق هر فرد و هر گروه اجتماعی است حتی یک انتخابات دموکراتیک را تحریم و برای آن آزادانه تبلیغ کند ، تا چه رسد به انتخابات انتصابی که در آن آزادی انتخاب از بین منتصبین نیز وجود ندارد.هموطنان عرب ما ، مثل ملت های تحت ستم در ایران ، نه رسانه ای دارند و نه مطبوعات و حزب سیاسی آزادی که ندای مظلومیت و حق طلبی آنان را به گوش دیگر هموطنان و افکار عمومی برسانند.حتی پاسخ نوشتن شعاری بر روی دیوار علیه بالماسکه ای بی اعتبار ، با شکنجه و زندان و مرگ داده می شود! سرکوب هر فرد و هر گروه و ملیتی ، سرکوب مشترک همه ماست! بدفاع از براداران عرب خود ، به دفاع از آزادی مشترک خود برخیزیم!

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان ، حملات وحشیانه ماموران سرکوب علیه هموطنان عرب را بشدت محکوم کرده وخواهان اقدام سریع نهاد های حقوق بشر و نیروهای دموکراتیک برای آزادی باز داشت شدگان و محاکمه قاتلین است!

هئیت اجرائیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

06.02.2012 ‍‍