جنبش دانشجوئی آذربایجان با جدیت تمام "رسمیت یافتن زبان تورکی" را پی گیری می کند

 

فرهاد علیپور (فعال دانشجوئی آذربایجان)

 

شبکه خبر جمهوری اسلامی چهارشنبه شب نهم خردادماه 1386 در برنامه تلویزیونی تحت عنوان "نقش زبان مشترک در اتحاد ملی" و با دعوت از سه استاد دانشگاه بنام های دکتر اسماعیل پور عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر طالعی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه و رادفر مدرس دانشگاه از کرمانشاه به بررسی اهمیت زبان فارسی در ایران پرداخت. آنچه در دنیا عرف و مرسوم است، دعوت از اندیشه های مختلف و مخالف در برنامه های تلویزیونی و بخصوص میزگردهای علمی-فرهنگی و اجتماعی است. آما آنچه در شبکه خبر اتفاق افتاد دعوت از سه عاشق پروپا قرص زبان فارسی بود که با حمایت متعصبانه از این زبان  شان و جایگاه علمی خود را زیر سوال بردند. چکیده این برنامه را می توان در چند بند زیر خلاصه نمود:

1.       ایران متشکل از گویشها، خرده فرهنگها و اقوام مختلفی است که زبانشان از زبان فارسی منشعب شده است.

2.    در طول تاریخ زبان فارسی نه بواسطه زور و خشونت بلکه بعلت غنای خود توانسته است تا شان و مقام یک زبان بین المللی در منطقه را کسب کند.

3.       پس از حمله اعراب به ایران، این زبان بعلت قدرت و جایگاه رفیع خود دردرون زبان عربی مستحیل نشد بلکه توانست به حیات خود ادامه دهد.

4.    گویش ترکی آذربایجانی فعلی در آذربایجان ابتدا تحت عنوان زبان آذری مطرح بوده که خود از زبان فارسی منشعب شده ولی در طول تحولات تاریخی و جنگ های منطقه ای و  سلطه بیگانگان به زبان ترکی آذربایجانی تغییر ماهیت داده است.

5.    هم اینک کرسی های زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای مختلف دنیا دایر شده است و بایستی به اقدامات گسترده ای برای بین المللی کردن مجدد این زبان دست زد.

6.       زبان فارسی در واقع زبان رسمی و ملی هر ایرانی است و بنابراین هر ایرانی موظف است نسبت به حفظ و حراست آن اقدام کند.

7.       دانشگاهها، مراکز پژوهشی، شعرا و ادبا بایستی با تمام توان و خلق آثار بزرگ این زبان را به تمام دنیا بشناسانند(بخوانید تحمیل کنند).

8.       اقداماتی برای جلوگیری از تصاحب شاعران و ادیبان ایرانی توسط همسایگان از جمله مولوی توسط ترکیه و بقیه صورت گیرد.

گرچه همه بحث ها حول تعریف و تمجید از زبان فارسی بود ولی کارشناس پان فارسیست برنامه دکتر اسماعیل پور نتولنست ناراحتی شدید خود را از گسترش و پویایی زبان تورکی در ترکیه و حتی دریافت جایزه ادبی نوبل توسط یک نویسنده تورک پنهان کند.

متاسفانه از صد سال به این سو و با پیدایش دولت مدرن و دانشگاه در ایران خیز بسیاربزرگی از سوی شونیسم فارس جهت حذف زبانهای ملی ملل غیرفارس در ایران و قالب نمودن زبان فارسی بعنوان تنها زبان رسمی و ملی در ایران و تحقیر سایر زبانها وملیت ها صورت گرفته است. هم اینک در شرایطی که صدها جوان آذربایجانی تنها بجرم اینکه شعار "هارای هارای من تورکم" و "آنا دیلینده مدرسه/ اولمالی دیر هرکسه" را سر داده اند در بازداشتگاههای اطلاعات و زیر شنکجه بسر می برند، این آقایان با بی شرمی تمام صحبت از علاقه همه ایرانیها به زبان فارسی نموده و لزوم حفظ و حراست از آن را متذکر می شوند.

متاسفانه اینها انتلکوتئل های متحجر و عقب مانده از قافله علمی در دنیا بوده و چشمانشان ناتوان از دیدن بیداری ملی میلیونها تن از تورکهای آذربایجان برای پاسداشت زبان و هویت ملی خود هست. آنها نمی دانند که دوران تحمیق و تهدید ملرت ها بسر آمده و همه ملیت های غیر فارس خواهان رسمیت یافتن زبانشان همپای زبان فارسی در ایران هستند. دیگر کمتر خانوده آذربایجانی پیدا می شود که حداقل از طریق ماهواره این نعمت بزرگ و الهی از برنامه های متنوع تورکی کشورهای برادر، دوست و همسایه خود استفاده نکند.

آنچه در ایران کنونی می گذرد و صد البته زیاد هم طول نخواهد کشید، حکایت از خواب خرگوشی و بلند مدت سردمداران و به اصطلاح روشنفکران و تحصیلکردگان شونیسم فارس چه در داخل و چه در خارج از کشور برای درک واقعیتهای ملی در ایران است. جنبش دانشجوئی آذربایجان با الهام از این فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با قاطعیت تمام و جدی تر از گذشته شعار" رسمیت یافتن زبان تورکی" را در سرلوحه اهداف خود قرار داده و تحت هیچ شرایطی از آن عقب نخواهد نشست. اگر تک تک دانشجویان، جوانان و تحصیلکردگان آذربایجانی بجرم دفاع از زبان مادری شان در سیاهچال های رژیم بپوسند باز از این خواسته خود دست نخواهند کشید. فرزندان تحصیل کرده آذربایجان به امید خداوند بزرگ در آینده ای نه چندان دور شونیسم فارس را از کرده خود پشیمان خواهند نمود و دیری نخواهد پایید که رژیم چاره ای جز عقب نشینی و برسمیت شناختن زبان تورکی در ایران نخواهد داشت.

گله جک بیزیمدیر