يك هشدار مسئولانه

منوچهر عزيزي(هاراي)       13/04/86

به دنبال صدور دو قطعنامه از طرف شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران و ارائه قطعنامه شديدتر از طرف انگلستان كه تصويب آن به دو ماه بعد موكول شده است ، به طور طبيعي در جامعه ايران تبعات منفي اقتصادي و سياسي سنگيني ايجاد نموده است. انتظار مي فت دولت آقاي احمدي نژاد واقعيت هاي مقابله با چنين تهديدات را به طور شفاف و صريح با ملت در ميان مي گذاشت تا مجبور به توجيهات سهميه بندي بنزين ناشي از اجراي قطعنامه سوم نمي شد.

بنده هنوز هم عقيده بر اين دارم ، صرف نظر از هر رفتاري كه با ملت شده است ، اين ملت چنان نجيب و بيدار است كه علي رغم همه فشارهاي اقتصادي و اجتماعي ، در موقع حساس تاريخي مشكلات ايجاد شده از طرف هر نيروي خارجي را بخوبي تشخيص مي دهد و با قدرت هر چه تمامتر به خنثي كردن آن مبادرت مي ورزد. بنده به دولت قول مي دهم بدون توجه و حسن رفتار و حسن نيت به ملت و به بهانه پيش گيري از خطرات خارجي بخش عظيمي از مردم را در تنگناي فشارهاي اجتماعي و اقتصادي مضاعف قرار دادن و آنان را به عنوان عوامل داخلي دشمنان خارجي قلمداد نمودن و با ايجاد خفقان در جامعه نارضايتي عمومي را تا به حد سوء استفاده دشمنان تشديد كردن جز ايجاد توهمات و سلب اعتماد مردم ، نتيجه اي حاصل نخواهد نمود.

مسئله قابل تأملي كه در چنين برهه حساس تاريخي به تنش هاي اجتماعي دامن مي زند زير ضربه و فشار قرار دادن مدافعان حقوق قانوني ملت آذربايجان به اتهام تجزيه طلب و پان تركيست و تبليغ عليه نظام است كه بنابه شهادت تاريخ ، اين ملت نخستين ارمغان آورندگان آزادي و بيداري ، لااقل از مشروطيت تاكنون در ايران بوده كه موجوديت نظام فعلي نيز مرهون خون شهيدان 29 بهمن 56 و هزاران شهيد جنگ تحميلي مي باشد. در حاليكه نظام جمهوري اسلامي ايران ، پاسخي در عدم اجراي قانون اساسي در طول 28 سال ندارد ، آيا مي تواند با ضرب و شتم معترضين به اعمال غير قانوني غاصبان حقوق قانوني مردم به اقدامات نابخردانه خود سرپوش بگذارد؟!

در چنين برهه بسيار حساس و خطرناك ، اعمال خشونت بار پليسي در جامعه ، زنداني نمودن مدافعان حقوق قانوني ملت ، عدم ايجاد روح اخلاق و صميميت در جامعه و عدم ايجاد اعتماد ملي و هماهنگي در مقابله با خطرات و شوم قريب الوقوع  تاريخ ، عواقب ننگين و سياه ناشي از بي اعتنائي مسئولان سرمست قدرت را ، در سينه خود حك خواهد نمود.