گزارشهای مغرضانه و منسجم ضد ترک در رسانه های فارسی

 

آیدین تبریزی

 

اخیرا گزارشی توسط آقای جوانمردی در رادیو فردا با عنوان " بهره برداری پیمانکاران ترکیه از انزوای سیاسی ایران" منتشر شده است که جز با توجه به کینه نویسنده از ترکها قابل توجیه نیست. گزارش آقای جوانمردی از ترکیه نمونه رایج گزارشهای مغرضانه ای است که بی توقف در رسانه های فارس زبان بر علیه ترکیه و به طور کلی همه کشورهای ترک زبان منتشر می شود. متاسفانه پس زمینه ذهنی ضدیت با هر چه رنگ و بویی از "عنصر ترک" را در خود داشته باشد به یک "حس مشترک" در میان بسیاری از ایرانیان تبدیل شده است. چندی پیش که دو شرکت ترکیه ای "ترک سل" و "تاو" در مناقصات قانونی و با پیشنهاد پایین ترین قیمت برنده شده بودند با هیاهوی بسیاری که ترکها می خواهند پول ایران را بچاپند و با بهانه اسرائیلی بودن آنها از کار برکنار شدند و پروژه ترک سل به پیمانکاری که قیمت بالاتری پیشنهاد کرده بود، واگذار شد! در اینجا نیز آقای جوانمردی با "ناجوانمردی" گزارشی مغرضانه مخابره می کند تا زمینه را برای تکرار همان سناریو آماده کند! در حالیکه هنوز هیچ قراردادی با شرکتهای ترکیه ای بسته نشده و تنها صحبت از "رغبت" شرکت های پيمانکار ترکيه‌ برای‌ رقابت در انعقاد قرارداد با ايران (یعنی شرکت در مناقصات) وجود دارد، ایشان چنان گزارش می دهند که گویا می خواهند چپاول ثروتهای ایران توسط ترکها را افشا کنند! " ۳۰ ميليارد دلار پول ايران به‌ جيب پيمانکاران ترک سرازير می شود." گویی آنها قرار نیست اگر برنده مناقصه شدند، هیچ خرجی بکنند و هیچ کاری انجام دهند بلکه همه پول را به جیب خواهند زد! و برای موجه کردن این "ناجوانمردی" خود، آنرا به مساله انرژی هسته ای مربوط می کنند! آیا قرارداد ترک سل هم به خاطر انرژی هسته ای و حاضر نبودن رقیبان و یکه تازی ترک سل به آنها تعلق یافته بود یا به خاطر پیشنهاد پایین ترین قیمت در یک رقابت اقتصادی؟!

 

متاسفانه یک سیاست منسجم ضد ترکیه در رسانه های فارس وجود دارد که هرگز از پیشرفتهای اقتصادی ترکیه خبری منتشر نمی شود و خواننده باور ندارد که شرکتهای ترکیه ای هم در برخی زمینه ها توان رقابت با بزرگترین شرکتهای دنیا را کسب کرده اند. دلیل اصلی آن البته هزینه پایینتر نیروی انسانی آنها در مقایسه با شرکتهای اروپایی است که آنها را در زمینه های خاص صنعتی که دانش فنی اش را کسب کرده اند، قادر به رقابت با دیگران می نماید. امروزه شرکتهای پیمانکاری ترکیه پروژه های بسیار زیادی بویژه در اتحادیه اروپا دارند و بازار اقتصادی را از بسیاری از شرکتهای اروپایی گرفته اند. اینگونه گزارشهای مغرضانه در حالیست که اهدای پروژه 100 میلیارد دلاری آزادگان به چینی ها به امید این که از ایران در شورای امنیت دفاع کند و پیش فروش گاز بسیار ارزان قیمت به هند (حتی بسیار ارزانتر از قیمت گازی که امروز به ترکیه فروخته می شود!) هیچگاه با این اصطلاحات عامیانه مثل "به جیب زدن" آن هم در یک رسانه مثل رادیو فردا منعکس نمی شود. سود معقول یکی از پایه های فعالیتهای اقتصادی است و طبیعی است که هر شرکتی از جمله شرکتهای ترکیه ای هم به دنبال سود از فعالیتهای خود باشند. هیچ شرکتی بدون سود و "برای رضای خدا" کار نمی کند و به کار بردن چنین اصطلاحی در مورد پروژه هایی که هنوز حتی به مرحله مناقصه نرسیده، چه برسد به قرارداد، چیزی جز ضدیت با ترکها را نشان نمی دهد! نمی توان در یک منطقه و از آن مهمتر در یک کشور زیست و اینگونه مغرضانه به هم نگاه کرد.