کدمطلب:39

 
دو خبر از تبریز در حمايت از تجمع زنان

6/11/2005 2:30:16 PM

 
 

   تريبون فمينيستي ايران
****خبر یک***
قبل از ظهر امروز مورخه 21- 3- 1384 جمعی از اعضای گروههای فعال در مسائل زنان از جمله گروه آنیل ،ایشیق ،چالیش، یاشیل یول و یاناشی با گردهم آیی در پارک ائل گؤلو تبریز ضمن ارسال پارچه ها و کارهای هنری نمادین خود به مرکز فرهنگی زنان در تهران همبستگی خود را با راهپیمایی سراسری زنان جهان اعلام نمودند .( این راهپیمایی روز 8 مارس 2005از برزیل آغاز و با عبور از 50 کشور جهان طی 7 ماه به بورکینافاسو ختم خواهد شد .) گردهمایی کنندگان تبریز ضمن اعلام حمایت از زنان متحصن در مقابل دانشگاه تهران خواسته های خود را ضمن قطعنامه ای به شرح زیر بیان نمودند:

1. اجرای مفاد قانون اساسی در خصوص حقوق زنان و اقوام و جلوگیری از تنزل زنان به شهروندان درجه 3و زنان قومیتها به شهروندان درجه 5.

2. جلوگیری از بی توجهی به زبان مادری ما تورک زبانان و ابراز توجه خاص به فرهنگهای مختلف این سرزمین در راستای مقابله با سیاست یکسان سازی (آسیملاسیون) و هجوم فرهنگی.

3. تلاش برای پیشبرد" اهداف توسعه هزاره سوم" مصوب تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد و توجه ویژه به زنان و اعطای حقوق واقعی آنان به منظور دستیابی به صلح ،امنیت ،رفاه و توسعه بین المللی .

4. رفع تبعیض جنسی از کلیه شئونات اجتماعی،سیاسی ،اقتصادی و حقوقی طبق کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان .

5. ایجاد فرصتهای غلی رده بالا برای زنان و فراهم سازی زمینه حضور 13 میلیون زن خانه دار در جامعه،ngo-ها و مراکز فرهنگی.

6. اصلاح قوانین ثبتی ناظر بر حذف "نام مادر" از کارت ملی و شناسایی انحصاری اطفال به نام و نام خانوادگی پدری.

امضا کنندگان :

فرانک فرید – فیروزه معینی – زهرا ربیعی – رعنا برزم – منیره باستانی- منصوره عمرانی فر – اقدس چرونده – شهناز عمرانی فر – صفا زرگری صمد نژاد – نیره رنجکش- حسنیه زعفرانچی – اولدوز صادق- مریم چارکی - اکرم خوشوقت – فرح خدایی – مریم چیرانی – ائلناز دشتی – زهرا یونس پور –زینب پور میر باقریان – فاطمه طهماسب پور – سعیده غلامی – عدیله طهماسبی – صدیقه ایمانی – سیما باغبان – بؤیوک خانیم جمالیه .

****** خبر2****

ما جمعی از زنان تبريز در اين حرکت حقوق بشری ، با زنان ديگر هم وطن خود همصدا شده و همراه آنها برای دموکراسی و احقاق حق خويش صدای اعتراض خود را به گوش همگان می رسانيم.
1 – اقدس چرونده
2 – ژیلا اکیش
3 – مینا باروتی
4 – عزیزه محمدی
5 – اعظم خالقی
6 – منصوره توکلی
7 – فرح خدائی
8 – مریم پیرانی
9 – فرانک فرید
10 – اکرم خوشوقتی(گروه یاناش)
11 – مریم چاره کی
12 – گروه یانیش
13 – الدوز صادق (گروه یانیش)
14 – حسنیه زعفراچی
15 – نیره رنج کش
16 – صفا زرگری صمد نژاد
17 – منصوره عمرانی فر
18 – فیروزه معینی
19 – زهرا ربیعی
20 - منیره باستانی
21 – یگانه افشار
22 – فاطمه بابااوغلو
23 – محبوبه عمرانی فر
24 – معصومه فرهادی
25 – اصفهانی
26 – فرح یعقوبی
27 – فاطمه یعقوبی

پیشنهاد   تعداد پيشنهادات= 6          آرشيو