Göydən düşən ildırım

Çevirən: D. Eldəniz

 

30 yaşlı Filip ilə 31 yaşlı Yvonne yeddi ildən bəri evlidirlər. Onların iki uşaqları, Rasmus 5 yaşında və Rebecka 3 yaşında, vardır. Indi Yvonne boşanmaq qərarına gəlibdir.

Son analıq tətilindən sonra indi Yvonne yarı vaxt işləyir. Obirisi tərəfdən Filip çox işləmək ilə əlləşir evin borcun və kırasını vaxtında versin.

Yvonne’nin boşanmaq qərarı Filip’in yuxusun qaçırdıbdır; Niyə ki, keçmiş yeddi ilin ərzində Yvonne’nin ağzında heç bir etıraz səsi çıxmamışdır.

Filip: Mən əslən Yvonne’nin sözlərin başa düşmürəm. Mənim fikrimcə bizim əlaqəmiz yaxşı olubdur. Bəzən mali çətinliklər olubdur; Ancaq mən gecə-gündüz çalışmışam bu çətinlikləri aradan qaldıram.

Yvonne: Ola bilsin sən deyəndir. Ancaq sən məni sevmirsən! Son beş ildə "səni sevirsəm" sözü ağzından çıxmayıbdır.

Filip: Doğurdan belədirmi? Bunu sən yaxşı bilirsən ki, mən səni sevirəm!

Yvonne: Mən falçı deyiləm, sənin ürəyindən keçən fikirlərdən xəbərim olsun! Mən necə bilim ki, sən məni sevirsən. Uşaq doğdum gül vermədin. Ev işində canımı çıxartdım, sağ ol demədin. Barberdən gəlirəm "nə gözəl olubsan yerinə" deyirsən nə baha imiş. Soruşuram saçlarmın yeni formundan xoşun gəlir, deyirsən "pis deyil". Evə süpürgə çəkirəm gözün görmür və burnun evdən gələn xoş iyi anlamır. Ayda bir dəfə qablamaları yuyusan; yumasaydın ondan yaxşı olardı. Heç vaxt demirsən arvad sən nə duzlusan.

Yvonne’nin e’tiraz sözləri çoxdur. O, Filipi hissiz bir adam tək tanıddırmaq istəyir. Bu son söz Filip’ə dəyir. Filip’nin fikrincə onların cinsi əlaqəsi yaxşı olubdur. Ya olmaya Yvonne teatr oynayıbdır.

 

Annika Schrams belə izah edir.

Yvonne buna fikir verməyib ki, o, hansı yol ilə eliyə bilər əlaqəsini əri ilə yaxşı etsin. Misal üçün o, eliyə bilər Filip evə tez gəldiyi zaman desin: "Nə yaxşı evə tez gəlirsən" və ya " taza köynəyin sənə bərk yaraşır."

Biz kişi olaq ya arvad gözləyirik tərif mədh eşidək; Ancaq bunu bilmirik ki, bu tərif-mədh iki tərəfli olmalıdır. Buna arxayın ol ki, boy oxşasan, boyuvu oxşayacaqlar. Obirisi tərəfdən susub ürək sözlərimizi deməsək ər-arvad rabitəmizi xətərə salacayıq. Elə buna görə də Yvonne’nin susmaqdan çıxıb keçmiş təcrübələrdən və ehsaslarından söz açması ər-arvad rabitəsində musbət rol oynaya bilər. Filipdə Yvonne’yə cavab olaraq təmizlik yapıb yatpmadığı haqqında fikirlərini söyləyə bilər.

Yvonne başqa arvadlar təkin təmizlik diktatoru olubdur. Belə bir havada kişi girişkən və yaxşı təmizlik yapan ev kişisi ola bilməz. Qoy kişi sevdiyi təkin evi təmizləsin! Onda ev "təmiz cəhənnəm" yerinə sevgi evi olar.

Qaynaq: ĊRET RUNT nr 51 1997