فعالين دفاع از حقوق بشر ،  به مناسبت روز جهاني زن ،  گزارشي از وضعيت زنان ايراني و اختناق حاكم بر ايران طي سال گذاشته منتشر نموده اند كه بخش ناچيزي است از وضعيت اسفبار و شرايط غير قابل تحملي كه حاكمان وقت براي زنان ايراني بوجود آورده اند.

بازداشت شدگان زن:

ـ  فعالين سياسي ـ اجتماعي  زن که  بازداشت شده اند=   18 مورد

ـ احضار به نهادهاي امنيتي=11 مورد

ـ محاکمات=  11 مورد

ـ احکام صادره شده عليه زنان =4 مورد

ـ احکام صادره شده اعدام زنان=19 مورد

ـ زناني که اعدام شده اند=4 مورد

ـ دستگير هاي دست جمعي=1372 مورد

اسامي تعدادي از زناني كه به دلايل سياسي بازداشت شده اند:

1. الهه نازجو و اکرم اقبالي  = تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل براي زندانيان سياسي

2. نجمه اميد پرور= وبلاگ نويس

3. هما زرافشان و گوهر صالح پور و شهلا انصاري = فعال سياسي(اتحاد دمکراسي خواهان ايران )  

4. فرزانه آقايي و مريم آرائي = تحصن در مقابل زندان اوين

7. سهيلا حيدري و معصومه پور باقر = تجمع در قلعه بابک         

8.  زينب بايزيدي= عضوسازمان دفاع از حقوق بشردر کردستان

9. شهلا گل آبادي و آرزو شهريار و ركسانا اميرخاني = شرکت در مراسم سالگرد کشتار 1367

10. ريحانه پور غني= مدير مسئول نشريه قيزل اوزن

11. همسر يعقوب سليمي /  همسر داوود رضوي /  همسر منصور حيات غيبي و همسر سعيد ترابيان = از اعضاي هئيت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني

12. رويا طلوعي = افترا به نظام

13. تونيا کبودوند و نامو هدايتي = عضو هئيت تحريريه پيام مردم

14. ليلا صفري= فروش عکس  بابک خرم

15. ريحانه پور غني= چاپ ويژه نامه اي در مورد نقض حقوق بشر 

16. ثريا عزيز پناه =  نشر اکاذيب 

17. الهام افروتن= توهين به نظام

     

محکومين به اعدام:

1. کبرا = 50 ساله

2.  فاطمه=  24 ساله   

3. فاطمه =     28 ساله

4. فاطمه  = 31ساله

5.  اکرم=    30ساله       

6. فاطمه - م = 37 ساله        

7. زهرا=  25 ساله

8. ليلا =  29ساله  

9. هاجر وافي                    

10. راحله= 25 ساله    

11. اکرم= 27ساله                  

12. معصومه= 22ساله          

13. دل آرا دارابي= 19 ساله       

14. افسانه = 22 ساله       

15.  نازنين= 17 ساله      

16. اعظم فرياد قره شيراني=35  ساله     

17. بهجت= 35 ساله

18. اکرم   = 25 ساله

19. اعظم رضايي= 20 ساله

 

احکام اجرا شده اعدام

رويا =  28 ساله (حلق آويز)  - اکرم ( ن) = 25ساله(حلق آويز)- معصومه= حلق آويز(در اوين)- راحله = حلق آويز(در اوين)

 

ضرب وشتم توسط نيرو هاي انتظامي و امنيتي

شهلا انتصاري  - مريم آريايي شيوا نظري آهاري اكرم اقبالي معصومه باباپور رويا طلوعي

 

دستگير يهاي دست جمعي به بهانه هاي مختلف با هدف سركوب و ارعاب:

1. 15 زن=  شرکت در ميهماني         

2. 8 زن هنرپيشه= رقص و صرف مشروبات الکلي        

3.  1000 زن=  پوشش نامناسب ( بد حجابي )

4. 11 زن =  شرکت در نمازجمعه غير دولتي     

5.  22 دختر=  شرکت در ميهماني         

6.  4 دانشجوي دختر= اتهام اعتراض

7.  11 زن= شرکت در ميهماني

8. 79 زن= پوشش نامناسب ( بد حجابي

9. 150تن از زنان= تجمع درآويش در قم 

 10.  72 زن= فحشاء

 

تعدادي از سايت هاي اينترنتي مربوط به زنان که مسدود شده اند:

سايت زنان ايران / کانون زنان ايران / تربيون فمنيستي / زنان ايران .جهان