زنان قوميت ها در حاشيه گفتمان زنان فارس قرار گرفته اند!

سخنراني مريم خراساني براي نمايندگان زنان اقوام مختلف
دهم مرداد ۱۳۸۴"به گفته مريم خراساني تلقي كردن زنان به عنوان جنس دوم و قتل هاي ناموسي از عمده ترين گلايه هاي زنان كرد است. همچنين زنان كرد از ازدواج هاي تحميلي و پيش از موعد و بارداري هاي نا خواسته نيز اظهار نارضايتي كرده اند.
همچنين زنان ايلام از خودكشي و خود سوزي به عنوان مهم ترين مشكلشان ياد مي كنند. مريم خراساني روزي را به ياد مي آورد كه در ايلام دختر 13 ساله اي توسط چهار پسر مورد تجاوز قرار مي گيرد و برادران دختر براي حفظ آبرويشان دختر را از كوه به پائين پرت مي كنند... "


كانون زنان ايران فريده غائب:
" زنان ترك، كرد، بلوچ، تركمن، بختياري و .... گروههاي اقليت شده اي هستند كه در حاشيه گفتمان زنان فارس طبقه متوسط شهري قرار گزفته اند."
اين را مريم خراساني در كارگاه آموزشي " زنان و قوميت ها " كه در 30 تير ماه در مركز آموزش هاي سياسي وزارت كشور برگزار شده بود گفت.
به عقيده وي قوي ترين نقطه مشتركي كه ميان زنان قوميت هاي مختلف در ايران مي تواند شروع حركتي تازه باشد، مبارزه با مرد سالاري است.
در اين كارگاه آموزشي 30 دختر از استان هاي مختلف ايران در مركز آموزش وزارت كشور جمع شدند تا درباره جايگاهشان در ميان ديگر قوميت ها بگويند و بشنوند. اين كارگاه از معدود كارگاه هاي آموزشي اي بود كه تقريباً نمايندگاني از زنان همه قوميت هاي كشور وسيع ايران در آن حضور داشتند. مريم خراساني كه يكي از زنان فعال در زمينه حقوق زنان است پيش از اين پژوهشي را در باره مهمترين مسائل و مشكلات زنان قوميت هاي مختلف ايراني انجام داده بود كه در اين كارگاه آموزشي به پاره اي از اين مسائل اشاره كرد.
مريم خراساني بر اساس تجربه هاي سفرش به شهرهاي مختلف و شركت در جلساتي كه طيف هاي مختلف قومي و طبقاتي زنان در آن شركت داشتند به ارائه مشكلات قوميت هاي خاص زنان هر منطقه پرداخت.
به گفته وي تلقي كردن زنان به عنوان جنس دوم و قتل هاي ناموسي از عمده ترين گلايه هاي زنان كرد است. همچنين زنان كرد از ازدواج هاي تحميلي و پيش از موعد و بارداري هاي نا خواسته نيز اظهار نارضايتي كرده اند.
همچنين زنان ايلام از خودكشي و خود سوزي به عنوان مهم ترين مشكلشان ياد مي كنند. مريم خراساني روزي را به ياد مي آورد كه در ايلام دختر 13 ساله اي توسط چهار پسر مورد تجاوز قرار مي گيرد و برادران دختر براي حفظ آبرويشان دختر را از كوه به پائين پرت مي كنند.
خشونت عليه زنان به عنوان مشكلي است كه در اكثر قوميت هاي ايران وجود دارد. خراساني در اين باره مي گويد: تحقيقات نشان داده است كه خشونت عليه زنان هيچ ارتباطي با تحصيلات ندارد. خشونت عليه زن هم در تحصيلات بالا و هم پائين مردان ديده شده است. همچنين زنان تحصيل كرده نيز به همان نسبت تحصيل نكرده ها تحت خشونت واقع مي شوند.
زنان كرمانشاه از سنگسار دو زن در سال گذشته و زنان جنوبي درباره سنت هاي غلطي كه بر آنها تحميل شده است، ياد كردند. به گفته خراساني زنان جنوبي كه دريا، جان شوهر ان ماهيگيرشان را گرفته است، بايد سال ها در انتظار جنازه آنها صبر كنند و اگر دريا جنازه هاي آنها را به ساحل باز نگرداند، حق شوهر كردن ندارند.
خراساني در ادامه با شاره به مسائل خاص زنان گيلان خاطر نشان كرد: تعداد ساعت هاي كار در منزل و نيز شاليزارها به ضرر زنان است. زنان اين منطقه كار بيشتري از مردان انجام مي دهند.
زنان كارگر نيز اعتراضات خود را مبني بر اخراج آنها از كارخانه ها بيان كردند. اينكه به دنبال برنامه هاي جهاني سازي اولين گروهي كه از كارخانه ها اخراج مي شوند زنان كارگر هستند.
خراساني در ادامه خواستار هويت بخشي مستقل به قوميت ها مي شود و اين امر را از طريق مدارس و كتاب هاي درسي موثر مي داند. به عقيده او بايد كودكان قوميت ها در مدارس براي حفظ سنت و زبانشان در مدارس با زبان و ادبيات خود آموزش ببينند و فارسي را مي توان به عنوان زبان دوم به آنان آموخت.
وي در پايان مي گويد كه يكي از وظايف فارس ها حمايت از قوميت هاي مختلف كشور و دوري از هرگونه ستم به

آنهاست.

 

 

سايت کانون زنان ايران